1 1

 

در جلسه ای که بدین منظور وبا حضور مدیر اداره جهادکشاورزی شهرستان طبس،معاونت نظامهای بهره برداری ورئیس اداره آموزش سازمان تعاون روستایی ودیگر مدعوین در محل جهادکشاورزی شهرستان فوق برگزار شد،طی حکم ابلاغی از سوی غلامرضا قربانی مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی،مهدی آذر آبین بعنوان رئیس جدیداداره تعاون روستایی شهرستان طبس،منصوب گردید.
در قسمتی ازاین حکم،خطاب به رئیس جدید اداره تعاون روستایی شهرستان طبس عنوان شده:امیداست با توکل به خداوند متعال وتوجهات حضرت ولی عصر(عج)در چارچوب وظایف محوله،در راستای تحقق اهداف وسیاست های دولت تدبیر وامید،بابهره گیری از فرصت هاوتوانمندی ها،در خدمت به جامعه تشکل های روستایی وکشاورزی آن شهرستان موفق باشید.
شایان ذکرست در این جلسه همچنین ازتلاش های چندین ساله حسن هادیان،در زمان تصدی وی نیز تقدیروتشکر بعمل آمد.بازدید امروز201
بازدید دیروز319
بازدید هفته520
بازدید کل100022