در این نشست هاکه با حضورائمه محترم جمعه،امیر حسنخانی نماینده مردم شهرستانهای طبس،فردوس،بشرویه وسرایان وغلامرضا قربانی مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی،فرماندار،جمعی دیگر از مسولین استانی وشهرستانی،معتمدین محلی دست اندرکار در این حوزه ها،در راستای اهداف واقدامات صورت گرفته در حوزه کشاورزی وتشکلها در،سه قلعه وآیسک بصورت جداگانه برگزار گردید.

poiu


(بنقل از روابط عمومی سازمان)غلامرضاقربانی در بخشی از این نشست هابه بیان کامل وجامع ظرفیت ها وپتانسیل های موجود در سطح این شبکه و ابعاد گوناگون در حوزه عملکردی خوداز جمله خریدهای توافقی در سالجاری،همچون خرید بیش از500تن وش پنبه-200کیلوگرم گل زعفران و120تن انار و...پرداخت وافزود:شبکه تعاون روستایی باتمام وجود در خدمت بهره برداران بوده وهرزمانی که احساس کند،جهت کوتاه کردن دست واسطه ها وحمایت از دسترنج کشاورزان وارد عمل میگردد.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی همچنین گفت:بسیار فرصت ارزشمندی بدست آمد که با حضور نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ودست اندرکاران بخش کشاورزی وتبادل نظر در خصوص راهکارهای مهم وعملی این حوزه،تشریک مساعی شدوموارد مهمی مطرح واتخاذتصمیم گردید.
نامبرده ماحصل برگزاری چنین نشست هایی را بسیار ارزشمند در راستای اقتصاد مقاومتی واز سویی نیزبرای بهره برداران در حوزه های مختلف تشکل ها وکشاورزی مفید دانست وابراز امیدواری کرد:با تلاش نمایندگان مردم در خانه ملت وهمه مسولین شاهد نتیجه معقول وارزشمند چنین نشست هایی،در عرصه های مختلف وبویژه رفع بعضاًمشکلات پیش رو باشیم.(بنقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی)در راستای وظایف حاکمیتی سازمان در قبال تشکل های روستایی،زنان،کشاورزی،تولیدوشرکت های سهامی زراعی براساس تاکیدات مهندس قربانی مدیریت این سازمان در خصوص انجام نظارت ها واجرایی شدن برنامه ها،جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی تولیدقائم آیسک شهرستان سرایان باحضورمعاونت نظامهای بهره برداری سازمان،رئیس اداره آموزش و رئیس تعاون روستائی شهرستان سرایان وازسویی باحضور سهامداران شركت فوق الاشاره درمحل هیئت ابوالفضلی شهر آیسک،برگزارگرديد.
طی برگزاری اين مجمع پس ازاستماع گزارش هيئت مديره وبازرس شركت تعاوني تولید قائم آیسک،صورت هاي مالي وبودجه سال1398شركت مذبور،به تصويب رسيد.
همچنین پس از برگزاری انتخابات،اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت سه سال وبازرسین برای مدت یکسال نیز انتخاب گردیدند.بازدید امروز216
بازدید دیروز319
بازدید هفته535
بازدید کل100037