باعنایت به تاکیدات غلامرضا قربانی مدیرسازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی،بمنظور همسویی،وحدت رویه روسای ادارات شهرستانی این مجموعه با مسولین حوزه عمل شان،به جهت اجرایی شدن هرچه بهتر برنامه ها واهداف سازمانی،بویژه فراهم آوردن بستری مناسب،بمنظورحمایت همه جانبه ازتشکل های تحت پوشش،جلسه ای به ریاست بشیري زاده فرماندار درمیان،ضیائیان احمدي مدیر جهاد کشاورزی و ضیائی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان واعضاء هیئت مدیره،مدیر عامل شرکت تعاونی تولید ظفر پایاب سد رزه و نمایندگان اعضا،در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان فوق،جهت بررسی مشکلات و رفع موانع بهره برداري از اراضی،سد رزه برگزار گردید.
فرماندار شهرستان درمیان در این نشست با بیان اینکه بهره برداري بجا و مناسب،از آب سد رزه باعث ایجاد اشتغال درمنطقه خواهد شد،تشکیل مجمع عمومی بمنظور ادامه فعالیت اعضاء و بررسی و رفع موانع پیش رو را در اسرع وقت خواستارگردید.
در این جلسه بشیري زاده ضمن تأکید بر رفع موانع ایجاد اشتغال در شهرستان از اهتمام ویژه مسئولین در راستاي رفع محرومیت زدایی در این زمینه خبردادو خواستار واگذاري زمین به شرکت تعاونی تولیدظفر پایاب سد رزه،جهت بهره برداري اعضاء با درنظر گرفتن میزان سپرده گذاري سهامداران شد.pic12

 

در راستای تاکیدات غلامرضاقربانی مدیرسازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان درمیان،با حضور مدیرجهادکشاورزی ورئیس اداره تعاون روستایی شهرستان،کارشناس نظام های بهره برداری سازمان استان واعضاء وارکان نظام صنفی کارهای کشاورزی تشکل فوق،در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزري درمیان برگزارگردید.
(بنقل از روابط عمومی سازمان)درجلسه مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان درمیان بالغ بر150 نفر از اعضاي این تشکل حضور یافتند.که کارشناس نظام های بهره برداری سازمان استان وضیایی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان درمیان،به بیان مطالب وسخنانی در راستاي اهداف و تقویت نظام صنفی و هویت بخشی به کشاورزان و دامداران بیان نمودند.
درادامه این جلسه ضمن ارایه گزارش اقدامات صورت پذیرفته توسط هیات مدیره و دبیر اجرایی در (سال96)به قرائت صورت هاي مالی سال 96و استماع گزارش بارزس اصلی شرکت پرداخته شد و در پایان نیزانتخابات جهت تعیین هیات مدیره جدید براي مدت سه سال انجام پذیرفت.بازدید امروز307
بازدید دیروز269
بازدید هفته307
بازدید کل122333