به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان جلسه ای بمنظور رفع مشکلات پیش روی اتحادیه تعاون روستایی شهرستان سربیشه در محل دفتر مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان با حضور فرماندار محترم شهرستان مدیر جهاد کشاورزی ، مدیریت سازمان ، رئیس اداره خدمات فنی کشاورزی تعاون روستایی استان ، مدیر بانک کشاورزی ، مدیرعامل و اعضاء هئیت مدیره تعاون روستایی سربیشه برگزار گردید .

این نشست به  تعیین تکلیف دو فقره تسهیلات معوق اتحادیه از طریق مساعدت مدیر جهاد کشاورزی در تخصیص اعتبار از محل صندوق حمایت شهرستان به اتحادیه تعاون روستایی جهت تسویه تسهیلات منجر گردید.

قربانی مدیر تعاون روستایی استان  از  حسن نظر و تعامل مدیر بانک کشاورزی شهرستان سربیشه و مساعدت مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان تقدیر و تشکر نمود .

در پایان جلسه مدیریت استان از شرکت و فروشگاه تعاونی روستایی طاهر بازدید نموده و توصیه لازم در خصوص بهبود وضعیت فروشگاه به مسئولین شرکت ارائه گردید .