barak

مدیرتعاون روستایی خراسان جنوبی گفت یکی از تشکل های تعاونی روستایی زنان استان که در جهت تحکیم وگسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی واز سویی احیاء وترویج،توسعه وحفظ هنرهای فراموش شده بویژه هنر پارچه بَرَک بافی(کٌرک بافی)پیشگام می باشددر حال زمینه سازی جهت ثبت جهانی این هنر می باشد.
(بنقل از روابط عمومی)غلامرضا قربانی عنوان داشت،شرکت تعاونی روستایی زنان الزاهراء(س)مٌوٌد،با همسویی اداره صنایع دستی شهرستان سربیشه،با تاسیس کارگاه های بَرَک بافی(کٌرک بافی)ازخردادماه سال94اقدام به تولیدپارچه هایی از جنس کٌرک وهمچنین توسعه و رشد موفق آن،نموده است.
وی افزود:تاکنون در جهت توسعه موفق کارگاههای برک بافی اقدامات شایان توجهی صورت پذیرفته،که زمینه های مناسبی به جهت ثبت جهانی را دارا می باشد.
نامبرده در تکمیل این گزارش افزود:این نوع پارچه دست بافت سنتی ضدتعریق،ضدحساسیت وگرما زا،عدم نفوذپذیری آب و...بوده که علاوه براین در درمان ناراحتی های مَفصلی و بویژه روماتیسمی،نقش ویژه ای دارد،که به همین دلیل از آن بعنوان یک پارچه درمانی مهم نیز یاد میشود.
مدیرتعاون روستایی خراسان جنوبی خاطر نشان ساخت:مواد اولیّه این پارچه های دست بافت سنتی از کٌرک بٌزمیباشد،که در طی 4مرحله تبدیل به نخ میگردد و پس از بافت بوسیله کارگاههای سنتی وتبدیل آن به پارچه های کٌرکیِ،بمنظور دوخت البسه زنانه ومردانه مانند(کت- مانتو- پالتو- انواع شال وشال گردن- کٌلیَه بند- زانو بندوغیره)مورد استفاده مشتریان قرار می گیرد.
شایان ذکرست دراین زمینه نزدیک به 15نفر در فرآوری ازتبدیل نخ تا بافت فعالیت دارند.