در این نشست هاکه با حضورائمه محترم جمعه،امیر حسنخانی نماینده مردم شهرستانهای طبس،فردوس،بشرویه وسرایان وغلامرضا قربانی مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی،فرماندار،جمعی دیگر از مسولین استانی وشهرستانی،معتمدین محلی دست اندرکار در این حوزه ها،در راستای اهداف واقدامات صورت گرفته در حوزه کشاورزی وتشکلها در،سه قلعه وآیسک بصورت جداگانه برگزار گردید.

poiu


(بنقل از روابط عمومی سازمان)غلامرضاقربانی در بخشی از این نشست هابه بیان کامل وجامع ظرفیت ها وپتانسیل های موجود در سطح این شبکه و ابعاد گوناگون در حوزه عملکردی خوداز جمله خریدهای توافقی در سالجاری،همچون خرید بیش از500تن وش پنبه-200کیلوگرم گل زعفران و120تن انار و...پرداخت وافزود:شبکه تعاون روستایی باتمام وجود در خدمت بهره برداران بوده وهرزمانی که احساس کند،جهت کوتاه کردن دست واسطه ها وحمایت از دسترنج کشاورزان وارد عمل میگردد.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی همچنین گفت:بسیار فرصت ارزشمندی بدست آمد که با حضور نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ودست اندرکاران بخش کشاورزی وتبادل نظر در خصوص راهکارهای مهم وعملی این حوزه،تشریک مساعی شدوموارد مهمی مطرح واتخاذتصمیم گردید.
نامبرده ماحصل برگزاری چنین نشست هایی را بسیار ارزشمند در راستای اقتصاد مقاومتی واز سویی نیزبرای بهره برداران در حوزه های مختلف تشکل ها وکشاورزی مفید دانست وابراز امیدواری کرد:با تلاش نمایندگان مردم در خانه ملت وهمه مسولین شاهد نتیجه معقول وارزشمند چنین نشست هایی،در عرصه های مختلف وبویژه رفع بعضاًمشکلات پیش رو باشیم.