به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی اولین دوره آشنایی شرکت های تعاونی روستائی زنان با شیوه های نوین بازاریابی به مدت دو روز برگزار گردید.

مهندس جانباز رییس اداره آموزش تعاون روستایی استان گفت: با عنایت به ابلاغیه دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مبنی برهمکاری دفتر آموزش بهره برداران (مراکز آموزش جهاد کشاورزی استانها) به منظور اجرای دوره های آموزشی تعاونی های زنان، اولین دوره آموزشی با عنوان آشنایی با شیوه های نوین بازاریابی به مدت دو روز از تاریخ بیستم آبان ماه لغایت بیست و یکم آبان ماه سالجاری ویژه شرکت های تعاونی روستائی زنان شهرستانهای بیرجند و خوسف در مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی خراسان جنوبی با مدرسی جناب آقای دکتر هادربادی برگزارگردید.