به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان خراسان جنوبی خرید تضمینی گندم توسط 16 مرکز خرید تحت پوشش تعاون روستایی خراسان جنوبی آغاز گردید .

مدیر تعاون روستايي استان خراسان جنوبي بااعلام  اين مطلب گفت:در راستاي خريدتضميني محصول گندم و حمايت از توليد كنندگان و كشاورزان سخت كوش در سطح یازده شهرستان این استان آماده خرید محصول تولیدی گندم می باشد.

غلامرضا قربانی افزود : همچنين قيمت پایه هرکیلوگرم گندم تضمینی،از نوع استاندارد معمولي،خريداري شده از توليد كنندگان  را هفده هزار ریال اعلام كرد. وی همچنین،ابراز اميدواري كرد،با پيگيري هاي اين شبكه و درايت مسئولين در سطح استان،خريد اين محصول تا پايان مهلت تعیین شده ادامه وتاکید نمود مراکز خریدآمادگی کامل را درجهت خرید بیشترین مقدارگندم،قابل تحویلی از کشاورزان عزیز رادارد .