به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی خراسان جنوبی جلسه هم اندیشی جهت بررسی مشکلات شرکت سهامی زراعی سهل آباد شهرستان نهبندان با حضور رئیس جهاد کشاورزی ، مدیر تعاون روستایی استان ، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ، مدیر امور اراضی ، مدیر حوزه ریاست و رئیس اداره امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان ، معاون نظام های بهره برداری تعاون روستایی استان و مدیرعامل شرکت سهامی زراعی سهل آباد روز دوشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه سالجاری در محل دفتر کار ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید.

 قربانی در ابتدای علت تشکیل این جلسه  را بررسی مسائل و مشکلات فراروی شرکت سهامی زراعی سهل آباد و اتخاذ تدابیر و راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت برون رفت شرکت مذکور از وضعیت موجود آن بیان نمود.

در ادامه جلسه مدیر تعاون روستایی استان ضمن تشریح وضعیت کنونی شرکت ، به اهم اقدامات انجام شده توسط مجموعه تعاون روستایی استان و همچنین اداره تعاون روستایی شهرستان نهبندان در جهت حل مسائل و مشکلات شرکت مذکور اشاره نمود. در ادامه پس از ارائه گزارش مدیر عامل شرکت سهامی زراعی سهل آباد ، قوسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان طی سخنانی به اهمیت مقوله نظام های بهره برداری و در راس آنها شرکتهای سهامی زراعی در استفاده بهینه از منابع کمیاب تولید اشاره نمود ودر خاتمه از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهایی که در محدوده فعالیت آنها شرکتهای سهامی زراعی مستقر می باشند خواست که مسائل و مشکلات فراروی شرکتهای سهامی زراعی را با جدیت هرچه تمام تر پیگیری نمایند. در پایان جلسه مصوبات و راهکارهای عملیاتی مهمی جهت حل مشکلات شرکت سهامی زراعی سهل آباد اتخاذ گردید.