بنقل از روابط عمومی تعاون روستایی استان خراسان جنوبی،نشست صمیمی فیمابین مدیریت تعاون روستایی استان و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان  درمحل دفتر مدیریت تعاون روستایی استان برگزار گردید.

در ابتدای این دیدار قربانی مدیر تعاون روستایی استان ضمن خوشآمدگویی و تبریک ماه مبارک رمضان ،به بیان نکته نظرات وبرنامه های این شبکه در ابعاد،مختلف پرداخت وبه بیان  اهم واخص تلاش مضاعف همکاران و تشکلهای تحت پوشش در راستای تعاون وتعاونگر پرداخت.

مهندس غلامرضا قربانی در بخشی از مطالب خود به اهمیت فعالیت های مهم شبکه گسترده تعاون روستایی پرداخت و نقش بیمه اجتماعی کشاورزان را بازوی مهمی در این امر اظهار نمود در ادامه این دیدار صمیمانه فرج زاده مدیرعامل صندوق از اهمیت بیمه در بین کشاورزان پرداخت و آمادگی خود را جهت هر گونه خدمات رسانی در این امر را به شبکه گسترده تعاون روستایی استان اعلام نمود .