سیمای تعاون روستایی شهرستان سربیشه

نمایندگی تعاون روستایی شهرستان سربیشه  در سال 1393 تاسیس گردید که هم اکنون دارای 3 شرکــت تعـاونی روسـتایی ، 2 شــرکـت تعـــاونی روستایی زنان ، 5شرکت تعاونی کشاورزی ، 2شرکت تعاونی تولید ، 1 شرکت سهامی زراعی و 1 اتحادیـه شرکتهای تعاونی روستایی شهرسـتانـی میباشد . که موجبات پیشرفت ،گسترش وتقویــت تعاون در روستــاها وهمچنــین توسعه عملیات اقتــصـادی ، بازاریابـی وبازرگانی خـدمـات شایانی در حوزه عمل این شهرستان  ارائه می نمایند .


سربیشه دیـار روستاهای تاریخی:

شهرستان سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه با مساحتی معادل 8251 کیلومتر مربع در شرق ایران، حاشیه شمال شرقی دشت لوت و در جنوب شرقی شهرستان بیرجند و در محور بین المللی بیرجند- زاهدان واقع گردیده است که از شمال و غرب به شهرستان بیرجند و از جنوب به شهرستان نهبندان و از شرق به کشور افغانستان محدود بوده و طول مرز مشترک آن با کشور افغانستان حدود 110 کیلومتر می‌باشد. شهر سربیشه در فاصله 66کیلومتری بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی واقع گردیده است.

پیشینه تاریـخی:

در کتابهای تاریخی بهارستان، نزهه القلوب و معجم البلدان از سربیشه و مومن آباد و نهارجان اسم برده شده است و مساجد و آثار کهنه شهر مورد توجه سیاحان قرار گرفته است. به نقل از مرحوم آیت ا... آیتی در کتاب بهارستان سربیشه شهری است قدیمی که قبل از اسلام مردم آن زرتشتی بوده اند و در کتاب نزهه القلوب اثر حمدا... مستوفی از آن یاد شده است وی در این کتاب می گوید ابوبکر علی ابن الحسن قهستانی ممدوح فرخی سیستانی از این شهر بوده که در شمار علما و ادبای عصر سلطان محمود غزنوی به حساب می آمده است. در وجه تسمیه شهر سربیشه گفته شده است چون زمین قسمت جنوب شهر، آبخیز و سرسبز بوده و شهر در مدخل این محل قرار داشته است به آن سربیشه گفته اند اقوال دیگری نیز گفته شده از قبیل سرد بیشه که بدلیل سردی هوا به این نام معروف بوده و به مرور زمان حرف ‹‹د›› حذف شده است