22

 

در راستای بررسی مشکلات حوزه تعاونیهای روستایی شهرستان فردوس،نشستی در جهت بحث وتبادل نظر،با حضور مدیرسازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی وازسویی اکبری رئیس شورای اسلامی شهر فردوس ونماینده مردم استان خراسان جنوبی در شورای عالی استانها وکاظمی شهردار شهرستان فردوس در محل دفتر مدیر این سازمان،برگزار گردید.
(بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان)غلامرضا قربانی مدیرسازمان تعاون روستایی استان ضمن خوش آمد گویی به حضار حاضر در جلسه،مطالب مبسوطی را در رابطه با اهداف وبرنامه های شبکه تعاونی های روستایی استان،به سمع ونظر میهمانانش رسانید وخاطر نشان ساخت با عنایت به پیشینه وقدمت شهرستان فردوس،فعالیت های بخش تعاون نیزدر این خطه از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار است.
شایان ذکرست قبل از اظهارات مدیرسازمان،ابتداً رئیس شورای اسلامی شهرستان فردوس ونماینده مردم استان خراسان جنوبی در شورای عالی استانها،نیز ضمن تشکر از مدیراین سازمان دیدارش را،یک فرصت مناسب برشمردتا بعنوان نماینده مردم در شورای شهرفردوس بتوان اقدامات،موثرتری در راستای تعاون وتعاونگری برداشت.
وی در این نشست صمیمی در خصوص آمادگی شهرداری در خصوص تعیین تکلیف سوله تعاون روستایی در شهر فردوس تاکیدنمود وهمچنین برتقویت جایگاه تعاون روستایی شهرستان وازسویی نیز خواستارخریدمحصول توافقی انار توسط شبکه تعاون روستایی بمنظور حمایت از کشاورزان به جهت کوتاه شدن دست دلالان گردید.که پس از بحث وتبادل نظر تصمیمات مقتضی در هربخش اتخاذ گردید.
همچنین هر یک از حضاربه بیان دیدگاههای شان،در حوزه تعاون روستایی پرداختند واز اقدامات صورت گرفته در سطح این شهرستان،توسط شبکه تعاون روستایی قدردانی و تشکر نمودند.
شایان بذکر است شهرستان فردوس قطب مطرح برداشت محصولات وغلات همچون گندم،جو،انار ومحصولات باغی محسوب میشود.